Jaarverslagen

Jaarverslagen

ANBI

De Bart de Graaff Foundation ontvangt verschillende giften. Hiermee kunnen wij onze Bikkels ondersteunen.
Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen aan de Bart de Graaff Foundation fiscaal aftrekbaar.
De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren.

Hier lees je meer over de fiscale mogelijkheden als je de Bart de Graaff Foundation ondersteunt.  Je kunt ook contact opnemen met Mirjam de Graaff. 

 

CBF

Goede doelen pakken problemen in de samenleving aan. Geld moet op de juiste plek terechtkomen. Daar moet openheid over zijn. Transparantie, regels en toezicht moeten zorgen voor een goede werkwijze van goede doelen en vertrouwen bij het publiek.
Met één erkenningsregeling is het voor iedereen meteen duidelijk of een organisatie erkend is of niet. Alle goede doelen zijn volgens dezelfde normen beoordeeld. Het Centraal Bureau Fondsenwerving is aangewezen als toezichthouder. De Raad voor Accreditatie controleert het CBF. Elke goede doelen organisatie die aantoonbaar aan de normen voldoet kan zich bij het CBF laten erkennen.

De Bart de Graaff Foundation is er trots op dat wij één van de eerste erkende organisaties zijn.

 

Verslaglegging

De Bart de Graaff Foundation informeert je graag over haar plannen, maar ook over wat we ieder jaar bereiken. We hebben onze plannen voor de komende jaren vastgelegd in het Beleidsplan 2018 2022. Daarnaast stellen we ieder jaar een jaarverslag op waarin we vertellen over de resultaten die we hebben bereikt, inclusief de financiën. In de kolom hiernaast zijn de jaarverslagen te downloaden. Tevens zijn onze Bikkels te zien in onze Bikkelboulevard. Maak kennis met ze en link eventueel door naar hun onderneming. Uiteraard hebben wij onze doelstellingen vastgelegd in onze statuten.

Voor de volledigheid vind je hieronder onze complete gegevens:

Stichting Bart de Graaff Foundation
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: 32095419
Telefoon: 06-52858742

Erkenning door het CBF betekent dat je er als gever vanuit kunt gaan dat je geld besteed wordt aan het realiseren van het mooie doel dat jij graag wilt steunen.

Directeur CBF, mevr. de Wilde