Bestuur

Bestuurssamenstelling

De Bart de Graaff Foundation heeft, zoals iedere stichting, een bestuur. Ons bestuur functioneert volledig onbezoldigd. Het bestuur van de Bart de Graaff Foundation wordt gevormd door vijf leden en twee adviseurs.

Wij stellen hen graag voor: