Klachten

Stichting Bart de Graaff Foundation vindt het belangrijk dat de dienstverlening naar tevredenheid verloopt. Daar doen alle medewerkers en het bestuur hun uiterste best voor. Toch kan het zijn dat er je niet tevreden bent over onze dienstverlening of ons beleid. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag. Wil je in dit geval onderstaand klachtenformulier invullen? De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 dagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvang je een voorstel over de verdere afwikkeling. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling, kun je per e-mail schriftelijk bezwaar indienen via het klachtenformulier. Wij zullen binnen 5 werkdagen reageren, per e-mail, omtrent de verdere afhandeling.