Sam Zwaan

Bikkel Sam Zwaan is volop in ontwikkeling met zijn bedrijf Comfort Stone, de steen die als tool moet dienen om kinderen in een vroeg stadium te helpen met hun ontwikkeling. De comfort stone is een klein, zacht, rond en plat plastic ‘steentje’. De steen zal als anker fungeren om een kind een stabiele en veilige situatie te bieden.

 

‘Ik leef graag volgens het KISS principe, keep it simple stupid’

Comfort Stone

Naam Sam Zwaan
Plaats Amsterdam
E-mail sam.zwaan@gmail.com

Sponsor