Gerard de Nooij

Bikkel Gerard de Nooij heeft door een motorongeluk een dwarslaesie opgelopen. Hij ondervond hierdoor de slechte toegankelijkheid van veel gebouwen en organisaties. Daarom is hij in 2013 Ongehinderd gestart in het Klokgebouw Eindhoven. Ongehinderd is een platform voor mensen met een beperking, dat de toegankelijkheid van gebouwen in kaart brengt.

Ongehinderd.nl

Naam Gerard de Nooij
Plaats Eindhoven
Telefoon 06 24435364
E-mail info@ongehinderd.nl
Website http://www.ongehinderd.nl