SMS-actie Bart de Graaff Foundation/Hertz Autoverhuur

SMS-actie Bart de Graaff Foundation/Hertz Autoverhuur

(24-02-2017) Een maand lang konden deelnemers meedoen aan de Porsche-actie van de Bart de Graaff Foundation en Hertz. Vandaag kunnen we de twee winnaars bekend maken, hoe gaaf is dat? Wij feliciteren Monique van der Horst uit Lelystad én Paul van ’t Sant uit Zoetermeer met hun weekendje rijden in een Porsche! De winnaars hebben een persoonlijk bericht ontvangen!

____________________________________________________________

Op vrijdag 10 februari 2017 werd onze SMS&WIN-actie gesloten. Het waren 4 fantastische weken met een gloednieuwe Porsche, gratis ter beschikking gesteld door Hertz Benelux. We hebben een groot deel van Nederland gezien, op 3 mooie beurzen gestaan, vele sms-berichten mogen ontvangen, toffe mensen ontmoet… En vandaag vlaggen we de SMS&WIN-actie af. Op 24 februari maken we de prijswinnaars bekend. Wie zou er een weekend mogen rijden in een Porsche? Nog even geduld!

____________________________________________________________

SMS het woord BIKKEL naar 4333 en wie weet win jij een weekend rijden in een gloednieuwe Porsche! De keuze voor een Porsche 911 is trouwens niet toevallig, aangezien Bart zelf ook een Porsche 911 had. Wil je kans maken op een geweldig weekend rijden in deze Porsche? Vanaf 10 januari 2017 maak jij kans door mee te doen aan onze actie. Doe mee, dit laat je toch niet aan je neus voorbij rijden?! 

Bart de Graaff naast zwarte Porsche

Algemene actievoorwaarden winactie Stichting Bart de Graaff Foundation (in het vervolg BGF) en Hertz Autoverhuur

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door BGF, in samenwerking met Hertz georganiseerde “winactie”(verder te noemen: de ‘Actie’).
 2. Deze actie heeft als doel het verloten van 2 keer een weekend rijden in een Porsche 911 (verder te noemen: ‘de Prijs’). Prijs 1: De Porsche staat op verschillende evenementen. Op deze evenementen maken wij foto’s van deelnemers en plaatsen deze op de Facebookpagina van de Bart de Graaff Foundation. Indien de deelnemer de pagina van de Bart de Graaff Foundation liked en een sms met de tekst “Bikkel” naar 4333 stuurt (€ 3,- per bericht + telefoonkosten), dan kan de deelnemer een weekend rijden in een Porsche 911 winnen. Prijs 2: Deelnemer stuurt de tekst “Bikkel” per sms naar 4333 (€3,- per bericht + telefoonkosten) en kan een weekend rijden in een Porsche 911 winnen.
 3. Deze Actie loopt van dinsdag 10 januari 2017 tot en met vrijdag 10 februari 2017.
 4. BGF behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op social media worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van social media die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 6. Facebook heeft op geen enkele manier te maken met deze actie.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deze Actie staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van BGF, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 25 jaar, personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of zonder een geldig rijbewijs.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van BGF en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan BGF en Hertz Autoverhuur om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 6. Door deelname doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan BGF overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 7. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 8. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er 2 prijzen te winnen, 1 prijs wordt verloot onder de deelnemers aan de Facebookactie (prijs 1) en 1 prijs wordt verloot onder de deelnemers van de sms-actie (Prijs 2).
 2. Om de Prijs te verzilveren vindt er onderling overleg met BGF en Hertz plaats. De datum waarop het weekend rijden ingelast kan worden, wordt door Hertz en BGF bepaald.
 3. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers 2 willekeurige winnaars middels loting.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 6. De winnaars worden vrijdag 24 februari 2017 bekendgemaakt op de social media van BGF en Hertz Autoverhuur.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan BGF.
 8. Voor het inwisselen van de prijs dienen de winnaars akkoord te gaan met eventuele extra voorwaarden BGF en de Terms& Conditions van Hertz.

Aansprakelijkheid

 1. BGF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De winnaar krijgt de auto met een volle tank brandstof mee en moet deze weer met een volle tank inleveren.
 3. BGF, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 4. BGF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 5. BGF is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. BGF verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

Slotbepalingen

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@bartfoundation.nl.
 2. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.
 3. Aldus opgemaakt te Ede, donderdag 3 november 2016

Gerelateerd nieuws

Wij bedanken de jongens van Vlagtwedde!

Als echte helden werden ze onthaald, de jongens van Vlagtweddde. En terecht!! 48 uur (!) op de tandem voor het goede…

lees meer

De Driessen Foundation draagt bij aan het werkgeluk van onze Bikkels!

De Driessen Groep draagt al 25 jaar bij aan het werkgeluk van zoveel mogelijk mensen en organisaties. De onderliggende stichting,…

lees meer