Word vriend

Mentor worden

Op de pagina Partners heb je kunnen lezen dat de Bart de Graaff Foundation samenwerkt met mentoren en fondsen. Wanneer je interesse hebt mentor te worden, zijn hierin verschillende mogelijkheden.

Mentorschap

Wanneer je mentor wordt, ‘adopteer’ je als mentorbedrijf een Bikkeljaar lang een Bikkel. Het mentorschap houdt in dat je:

  • Kennis deelt
  • Een netwerk biedt
  • Een startkapitaal beschikbaar stelt
  • Coaching en (financieel) advies geeft.

De Bart de Graaff Foundation ondersteunt elk mentorbedrijf en blijft eindverantwoordelijk voor elk Bikkelproject. Samen zorgen we ervoor dat alle fases van het Bikkelproces worden doorlopen. Dit geeft als resultaat: een gezond Bikkelbedrijf of een geasfalteerde weg daarnaar toe.

Life changing

Het Bikkeljaar wordt door de Bikkels als “life changing” ervaren. Zij krijgen eindelijk de kans, het vertrouwen, de begeleiding en de middelen om hun eigen bedrijf te realiseren. Door een eigen onderneming op te zetten zijn ze in staat om actief deel te nemen aan de samenleving en daarin nuttig te zijn. Mentoren maken hierin het verschil. Ook voor hen is het mooi en dankbaar hierin een belangrijke rol te spelen.

In de meest ideale situatie stelt een Mentorbedrijf een begeleidingsteam samen voor haar Bikkel. Hierin worden alle benodigde disciplines vertegenwoordigd en wordt het team geleid door een coördinator. Deze coördinator is tevens de contactpersoon voor de Bikkel en voor de Bart de Graaff Foundation.

Bijdrage

Om Bikkels te kunnen voorzien van een startkapitaal, vragen wij mentorbedrijven een bijdrage te doneren. Hierin zijn verschillende opties, welke hieronder zijn uitgewerkt.
Een donatie aan de stichting kan fiscaal aantrekkelijk zijn omdat wij een ANBI stichting zijn.
De Bart de Graaff Foundation labelt bijdragen voor startkapitalen. Wij zorgen ervoor dat het geld alleen als startkapitaal voor Bikkels ingezet wordt.

OPTIE I                   €   4.000                Je doet een bijdrage aan het startkapitaal van een Bikkel
OPTIE II                  € 12.500               Je doet een bijdrage aan het startkapitaal van een Bikkel en kunt eventueel
samen met een andere deelpartner een Bikkel begeleiden.

OPTIE III                 € 25.000             Je bent partner en kunt één Bikkel begeleiden en één startkapitaal
financieren.

OPTIE IV                 € 50.000             Je bent partner en financiert twee startkapitalen, je kunt dus ook twee
Bikkels begeleiden.

Wil jij ook mentor worden en de Bikkels van de Bart de Graaff Foundation begeleiden bij het realiseren van hun eigen bedrijf? Neem dan contact met ons op.