Word Goede Buur

Sponsor worden

De Bart de Graaff Foundation wordt op verschillende manier gesponsord, door zowel bedrijven als particulieren. Wij waarderen dit enorm! Het helpt de Foundation om de Bikkels hun eigen bedrijven te kunnen laten realiseren.

Sponsoring op verschillende manieren

Er zijn verschillende manieren waarop je de Bikkels en de Bart de Graaff Foundation een warm hart toe kan dragen d.m.v. sponsoring, zoals:

  • Een startkapitaal doneren voor een Bikkel
  • Het leveren van middelen (bijvoorbeeld een laptop ten behoeve van bedrijfsvoering of een specifiek project)
  • Financiële ondersteuning (ondersteuning van operationele kosten of kosten voor een specifiek Bikkelproject)
  • Gratis of tegen kostprijs diensten verlenen (bijv. het realiseren van een website voor het bedrijf van de Bikkel)
  • Acties en/of evenementen organiseren (fondsenwerving)
  • Netwerk beschikbaar stellen
  • Vrijwilliger worden

Wij zijn blij met iedere vorm van sponsoring. Uiteraard staan wij ook open voor nieuwe ideeën m.b.t. sponsoring.
Wil jij sponsor worden? Klik dan rechts in de balk om contact op nemen met de Bart de Graaff Foundation.